Zeevetmuur

Sagina maritima


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - augustus

Hoogte - 0,03-0,10 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De meestal kale stengels zijn vaak roodbruin aangelopen. De bloemsteel is na de bloei eerst halverwege gekromd, maar staat later rechtop. De plant is iets polvormend.

Bladeren - De stompe, lijnvormige tot langwerpige blaadjes zijn vrij vlezig, kaal en met een tot 0,1 mm lang stekelpuntje.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De groene, 4-tallige bloemen zijn 4 tot 6 mm. De witte kroonbladen zijn zeer klein of ontbreken meestal. De 1,6 tot 3 mm lange kelkbladen zijn stomp.

Vruchten - Een doosvrucht. Vruchten met rechtopstaande, helmvormige kelkbladen met paarsachtige randen. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op zilte, droge tot vochtige, zandige of steenachtige grond. Vaak op plaatsen met een wisselend zoutgehalte.

Groeiplaats - Hoge kwelders (schorren), groene stranden, tussen keien aan de voet van zeedijken, langs muren en onder bankjes op zeedijken), zeeduinen (strandvlakten), soms binnendijks op niet-zilte, zeer droge, stenige tredplaatsen nabij de kust (tussen grind en bestrating), opgespoten grond in de nabijheid van de kust, waterkanten (langs kreken en kolken) en soms in berggebieden.
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: hoge kwelders
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website