Egelantier s.l.

Rosa subsect. Rubigineae


© Peter Meininger

Ecologie & verspreiding
Egelantier s.l. groeit in struikvegetaties op zonnige plaatsen op droge, stikstofrijke en kalkrijke bodems als zand, mergel, leem, klei en stenige plaatsen. Zij staat in duinstruweel, heggen, struwelen, bosranden, bermen, heuvelranden, graften, op hoge zandige uiterwaarden, dijken en kalkhellingen. In Nederland is Egelantier s.l. algemeen in de kalkrijke duinen. Elders in Nederland is zij vrij zeldzaam. Zij wordt ook vrij veel aangeplant. Egelantier s.l. bestaat uit zes microsoorten. Daarvan is Egelantier s.s. waarschijnlijk de algemeenste. Egelantier s.s. groeit voornamelijk op warme, zonnige en kalkrijke standplaatsen in de kustduinen, op de Waddeneilanden en in Zuid-Limburg. Gezamenlijk hebben de overige microsoorten vooral een voorkeur voor de kalkrijke duinen en Zuid-Limburg. Egelantier s.l. is kensoort voor het Liguster-verbond, een verzameling thermofiele en droogteminnende struwelen op kalkhoudende bodem, die vooral in de duinen en Zuid-Limburg voorkomen.
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: struwelen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website