a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (6) | flora's (1) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Rosaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Determinatie
Determinatiehulp Algemene rozen
Ecologie & verspreiding
Egelantier s.l. groeit in struikvegetaties op zonnige plaatsen op droge, stikstofrijke en kalkrijke bodems als zand, mergel, leem, klei en stenige plaatsen. Zij staat in duinstruweel, heggen, struwele... [meer]
 
foto18036
foto14300
foto18039
foto18245
foto18552
foto18553
foto18554
foto18040
foto18038
foto23948
foto18246
foto18247
foto18550
foto18551
foto18562
foto32994
foto23947
foto18560
foto18563
foto32983
foto21976
foto28334
foto28335
foto28336
foto28338
foto32975
foto32978
foto32979
foto32995
foto29013