a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult.

Eivormige waterbies
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (6) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Cyperaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Gevoelig
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bolvormig-eironde aren zijn 3-8 mm en bevatten twintig  tot dertig  bloemen. Bloemen met twee  stempels. [meer]
Ecologie & verspreiding
Eivormige waterbies geeft de voorkeur aan open, zonnige en kale, vochtige tot natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, meestal kalkarme maar basenrijke, modderige of humusrijke, 's winters ove... [meer]
 
foto12843