a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Armeria maritima (Mill.) Willd.

Engels gras
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (5) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Plumbaginaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012sterk achteruitgegaan (50-75%)
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012vrij zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De geurende bloemen vormen samen dichtbloemige hoofdjes van1½-2½ cm breed. Meestal zijn ze roze, maar soms rood of wit. Elke bloem (6-8 mm) heeft vijf  kroonbladen. De kelkbuis heeft behaarde ribben, maar tussen de ribben kunnen ze kaal of behaard zijn. De kelkslippen zijn kort genaald. [meer]
Ecologie & verspreiding
Engels gras staat op open, zonnig, vochtig tot droog, matig voedselarm tot matig voedselrijk, matig zuur, stikstofarm tot stikstofrijk, grof en slibrijke zand, soms ook op zandige, niet te zware klei,... [meer]
 
foto15221
foto26906
foto37334
foto15218
foto15219
foto26904
foto26905
foto43984
foto26903