a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Paris quadrifolia L.

Eenbes
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (5) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Melanthiaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De geelgroene bloemen zijn meestal viertallig. De vier  buitenste groene, spitse bloembladen zijn langwerpig-eirond, 2-3 cm lang en tot 5 mm breed. De binnenste vier  zijn wat korter en smaller (priemvormig). Meestal zijn er acht  meeldraden (soms tien  of twaalf) en vier  gekromde stijlen. De helmknoppen zijn oranjegeel. [meer]
Ecologie & verspreiding
Eenbes staat op beschaduwde, ± voedsel- en stikstofrijke, vochtig tot vrij natte, zwak basische, soms zwak zure, maar meestal neutrale tot kalkhoudende mergel-, leem- of lössbodems met goed verterend... [meer]
 
foto23939
foto12635
foto14261
foto18024
foto18731
foto18025
foto23937
foto23938
foto23940