a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Melica uniflora Retz.

Eenbloemig parelgras
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (5) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen samen een losse pluim met weinig bloemen en schuin omhoog staande zijtakken. De rechtopstaande aartjes zijn lichtbruin, eivormig, 5-6 mm groot en bevatten maar één  bloem. Het onderste kelkkafje heeft drie nerven. Het bovenste kelkkafje is breder en vaak iets langer en heeft 5 nerven. Het is even lang als het hele aartje. Na de bloei gaat het wijd uit staan. [meer]
Ecologie & verspreiding
Eenbloemig parelgras staat op licht beschaduwde tot beschaduwde, vochtige, matig voedsel- en stikstofrijke, zwak zure tot licht kalkhoudende leem-, löss- en kleibodems met een redelijk goed verteerde... [meer]
 
foto23941
foto13193
foto27264
foto18027
foto18028
foto13192