a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Solidago virgaurea L.

Echte guldenroede
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (5) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Asteraceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012sterk achteruitgegaan (50-75%)
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012vrij zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Polygaam (bloemen met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen en bloemen met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). De heldergele bloemhoofdjes vormen samen lange, vrij smalle pluimen met korte, schuin omhoog staande zijtakken. De bloemhoofdjes zijn 1-1,8 cm. Er zijn zes  tot twaalf  lintbloemen, die buiten de hoofdjes uit komen. De omwindselbladen zijn lijnvormig, groenachtig geel en vliezig gerand. [meer]
Ecologie & verspreiding
Echte guldenroede is een vrij zeldzame zoomplant die binnen Nederland vrijwel beperkt is tot de hoger gelegen zand- en leemgronden in het oosten en zuiden van het land. Het zwaartepunt in de verspreid... [meer]
 
foto14135
foto27769
foto27770
foto27910
foto27771
foto13463
foto13482
foto16482
foto22704
foto23928
foto25557
foto28251