a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | literatuur (1) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Gematigd Azië