Witstippelschildmos

Punctelia borreri


© Norbert Stapper

Ecologie & verspreiding
Grote, bladvormige soort met puntvormige pseudocyphellen en soralen. Thallus loodgrijs met helderwitte pseudocyphellen op het midden van de randlobben. Algemene soort op laanbomen. Punctelia subrudecta verschilt in de minder contrastrijke pseudocyphellen en de aanwezigheid van ronde soralen. Punctelia jeckeri heeft randstandige, lijnvormige soralen. Parmelia sulcata heeft lijnvormige structuren midden op de lobben. Reactie: C+ rood.
Familie: Parmeliaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website