a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Punctelia borreri (Sm.) Krøg

Witstippelschildmos
algemeen | herkenning & ecologie | literatuur (2) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Parmeliaceae
Groep:korstmossen
Synoniemen:Imbricaria borreri, Parmelia borreri
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftTrebouxioid
Europees areaal:Verspreiding in Europa ten opzichte van Nederland (Aptroot en Sparrius 2009)submediterraan-subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:Voorkomen op het Noordelijk Halfrond (Aptroot en Sparrius 2009)Circumpolair
Biotoop:Biotoop waarin de soort voorkomt (niet compleet)laanbomen
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op bomen
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Orthotricho-Physcietea
Determinatie
Determinatiehulp Stippelschildmossen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortfoto voldoet als bewijs
Herkenning & ecologie
Grote, bladvormige soort met puntvormige pseudocyphellen en soralen. Thallus loodgrijs met helderwitte pseudocyphellen op het midden van de randlobben. Algemene soort op laanbomen. Punctelia subrudect... [meer]
 
foto3540
foto9131
foto9133
foto11643
foto25574
foto3840
foto3539
foto10388