a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Phaeographis dendritica (Ach.) Müll. Arg.

Witte runenkorst
algemeen | literatuur (3) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Graphidaceae
Groep:korstmossen
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftTrentepohlia
Biotoop:Biotoop waarin de soort voorkomt (niet compleet)bossen
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op bomen
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Arthonio-Lecidelletea elaeochromae
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortbeoordelen door specialist
 
foto26952
foto34062
foto20857
foto24600
foto34072
foto20858
foto47735
foto54593