a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner

Witte kringkorst
algemeen | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pertusariaceae
Groep:korstmossen
Synoniemen:Pertusaria communis subsp. variolosa var. discoidea, Pertusaria communis subsp. variolosa var. globulifera, Pertusaria communis subsp. variolosa var. isidioidea, Pertusaria communis subsp. variolosa var. orbiculata, Pertusaria discoidea, Pertusaria globulifera, Pertusaria henrici, Pertusaria orbiculata, Pertusaria tuberculata
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftChlorococcoid
Europees areaal:Verspreiding in Europa ten opzichte van Nederland (Aptroot en Sparrius 2009)breed gematigd
Noordelijk Halfrond:Voorkomen op het Noordelijk Halfrond (Aptroot en Sparrius 2009)Circumpolair
Biotoop:Biotoop waarin de soort voorkomt (niet compleet)laanbomen
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op bomen
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Arthonio-Lecidelletea elaeochromae
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortfoto voldoet als bewijs
Chemie:Diagnostische test met UV-blacklight fluorescentie, kaliloog of bleekwaterC-, K-
 
foto9534
foto11612
foto11613
foto11614
foto4959
foto11992