a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Micarea czarnotae Launis, van den Boom, Sérusiaux & Myllys

Wrattig bosoogje
algemeen | literatuur (2) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pilocarpaceae
Groep:korstmossen
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftMicareoid
Biotoop:Biotoop waarin de soort voorkomt (niet compleet)bossen
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op bomen, op hout
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortbeoordelen door specialist