Gestippeld schildmos

Punctelia subrudecta


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Grote, bladvormige soort met puntvormige pseudocyphellen en ronde soralen. Thallus grijs met wittige pseudocyphellen en ronde soralen. Algemene soort op laanbomen. Punctelia jeckeri heeft randstandige, lijnvormige soralen. Punctelia borreri heeft puntvomige helderwitte soralen op het midden van de lobben. Parmelia sulcata heeft lijnvormige structuren midden op de lobben. Reactie: C+ rood.
Familie: Parmeliaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen, bossen
Substraatvoorkeur: op bomen, op hout
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website