FLORON - Staat deze plant er nog?

Op de kaart staan vindplaatsen van zeldzame plantensoorten, maar alleen als de soort er tussen 5 en 15 jaar geleden voor het laatst is gezien. FLORON wil graag actuele waarnemingen van deze soorten hebben om de landelijk trend beter te kunnen bepalen. De kaart wordt wekelijks automatisch bijgewerkt met waarnemingen die via de app NOVA, waarnemingeninvoer in de Verspreidingsatlas, telmee.nl en waarneming.nl ingevoerd en gevalideerd zijn. Als een km-hok recent goed is geïnventariseerd en de soort niet gevonden is, dan wordt aangenomen dat de soort uit het km-hok verdwenen is en wordt deze waarneming niet (meer) op de kaart weergegeven.

Buiten Habitatrichtlijnsoorten en heel zeldzame soorten, zijn ook een aantal exoten opgenomen waarvan het van belang is om te weten hoe bestendig de populaties zijn.

Ga als volgt te werk: bezoek het kilometerhok 4-8 uur en maak gebruik van het protocol Nieuwe Strepen, waarbij van zeldzame soorten een aantalsschatting (abundantiecode) wordt genoteerd. Geef in elk geval van de te actualiseren soorten ook de detailcoordinaten door met NOVA, GPS, Obsmapp of de NDFF app.

Het is ook mogelijk om alleen een waarneming van de te actualiseren soort(en) door te geven. Geef daarbij de detailcoordinaten en de aantallen/abundanties van de afzonderlijke groeiplaatsen aan. Komt een soort in het hele kilometerhok nergens meer voor (en dat moet je echt zeker weten!), geef dan een nulwaarneming door. Nulwaarnemingen kunnen alleen worden doorgegeven met het invoerscherm voor losse waarnemingen en het Excel-formulier van FLORON. Hiertoe vul je een '0' in bij aantal.

Pas als nieuwe gegevens gecontroleerd zijn in de NDFF verdwijnen de kilometerhokken van de kaart. Dit duurt meestal zo'n twee weken.

Tip: reserveer via de kaart waar je wilt gaan zoeken.


   

Zoom in naar het gewenste gebied, klik op een icoon voor meer informatie.   groen = beschikbaar   rood = hok geclaimd   geel = mijn hokken

 
 

Alle kilometerhokken met te actualiseren groeiplaatsen

district hok soort gereserveerd door
222-556  Arnica montana  Valkruid  Wim Wesseling 
214-542  Arnica montana  Valkruid   
223-543  Arnica montana  Valkruid   
225-534  Arnica montana  Valkruid  René Bult 
226-535  Arnica montana  Valkruid   
233-540  Arnica montana  Valkruid   
237-563  Arnica montana  Valkruid   
247-555  Arnica montana  Valkruid   
248-555  Arnica montana  Valkruid   
251-549  Arnica montana  Valkruid   
231-477  Arnica montana  Valkruid   
235-453  Arnica montana  Valkruid   
185-460  Arnica montana  Valkruid  Rense Haveman 
185-461  Arnica montana  Valkruid  Rense Haveman