Gazetteer / Reverse geocoding

Plak in het tekstvak vier kolommen vanuit Excel: [1] een eigen id, [2] x, [3] y (in meters of km), [4] schaal (in meters).

Druk vervolgens op de knop en de gazetteer zoekt er een plaatsnaam bij.

De Verspreidingsatlas baseert de locatienaam op basis van de volgende open source kaartlagen (van grof naar fijn):

  • Gemeenten (TOP10NL)
  • Namen van woonplaatsen en bebouwde kommen (TOP10NL)
  • Natuurgebieden (NM, SBB, Natura2000)
  • Landgoederen (PDOK)
  • Begraafplaatsen (online-begraafplaatsen.nl)
  • Gebiedsnamen van de topografische kaart TOP10NL (geografisch gebied en functioneel gebied voor zover beschikbaar als vlak)
Bij een schaal van 1000 of meer wordt de gemeente vermeld. Bij een schaal van 5000 of meer de provincie. Bij nauwkeurige plaatsaanduidingen wordt het kleinste gebied getoond waarbinnen de opgegeven coordinaat ligt.