< Meer determinatiehulpen

laatst gewijzigd op 13-06-2022

Herkenning van Alsemambrosia en gelijkende soorten

FLORON


Herkenning van Ambrosia.pdf

 

 

Literatuur

Denderen, P.D.;Tamis, W.L.M.;van Valkenburg, J.L.C.H. (2010) Risico's van introductie van exotische plantensoorten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia L., via import van zaden voor met name veevoer en vogelvoer. Gorteria 34: 65-85. 
 
FLORON (2006) Persbericht De Natuurkalender: "toename van Ambrosia". FLORON-nieuws 5: 3-3.
 
Gehlken, B. (1998) Ambrosia artemisiifolia L. und Panicum miliaceum L. in einer Wegmalvenflur (Urtico-malvetum Neglectae Lohm. in Tx. 1950) in Spiekershausen (Gemeinde Staufenberg / Südniedersachsen). Floristische Rundbriefe 31: 159-161.
 
Jehlík, V.;Dostálek, J. (2015) De synantrope flora van het Rotterdamse havengebied: bijzondere vondsten en het Conyzo-Cynodontetum dactyli nieuw voor Nederland. Gorteria 37: 158-170. 
 
Junghans, T. (2013) Zum invasiven Potenzial von Ambrosia artemisiifolia L. im Kontext der rezenten Klimaveränderungen. Floristische Rundbriefe 47: 5-23.
 
Kops, J. (1814) Tanacetum vulgare - Gemeene Reinevaren Flora Batava 3: 185-185. 
 
Kops, J.;van Hall, H.C. (1828) Artemisia vulgaris - Gemene Alsem Flora Batava 5: 334-334. 
 
Odé, B. (2017) Is ambrosia nog tegen te houden? Kijk op Exoten 21: 7-7. 
 
Siebel, H.N.;Reichgelt, A. (2020) Praktijkadvies invasieve exotische planten. VBNE 
 
Sloff, J.G.;van Soest, J.L. (1939) Het fluviatiele district in Nederland en zijn flora II. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3 49: 268-306. 
 
van Eeden, F.W. (1893) Artemisia vulgaris (var met geel-witte stengels) - Bijvoet Flora Batava 19: 1501-1501. 
 
van Eeden, F.W. (1898) Arosia artemiaesifolia - Alsembladige Arosia Flora Batava 20: 1552-1552. 
 
Verloove, F.;Andeweg, R. (2020) Artemisia princeps L. (Asteraceae), an overlooked invasive Far Eastern weed in Western Europe. Gorteria 42: 1-18. 
 
Vuyck, L. (1906) Phacelia tanacetifolia - Wormkruidbladige Phacelia Flora Batava 22: 1741-1741.