< Meer determinatiehulpen

laatst gewijzigd op 05-11-2018

Herkenning van Alsemambrosia en gelijkende soorten

FLORON


Open document in nieuw venster

Literatuur

Denderen, P.D., W.L.M. Tamis & J.L.C.H. van Valkenburg (2010) Risico's van introductie van exotische plantensoorten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia L., via import van zaden voor met name veevoer en vogelvoer. Gorteria 34: 65-85. 
 
FLORON (2006) Persbericht De Natuurkalender: "toename van Ambrosia". FLORON-nieuws 5: 3-3.
 
Gehlken, B. (1998) Ambrosia artemisiifolia L. und Panicum miliaceum L. in einer Wegmalvenflur (Urtico-malvetum Neglectae Lohm. in Tx. 1950) in Spiekershausen (Gemeinde Staufenberg / Südniedersachsen). Floristische Rundbriefe 31: 159-161.
 
Jehlík, V. & J. Dostálek (2015) De synantrope flora van het Rotterdamse havengebied: bijzondere vondsten en het Conyzo-Cynodontetum dactyli nieuw voor Nederland. Gorteria 37: 158-170.
 
Junghans, T. (2013) Zum invasiven Potenzial von Ambrosia artemisiifolia L. im Kontext der rezenten Klimaveränderungen. Floristische Rundbriefe 47: 5-23.
 
Odé, B. (2017) Is ambrosia nog tegen te houden? Kijk op Exoten 21: 7-7.