QR-code voor mobiele apparaten

Gebruik deze QR-code op naambordjes in (heem)tuinen en laat bezoekers achtergrondinformatie opzoeken over deze soort.


Anijschampignon sl, incl. Gewone, Forse, Sneeuwwitte, Fijnschubbige anijschampignon - Agaricus arvensis sl, incl. macrocarpus, osecanus, pseudoumbrella

Deze link zit in de QR-code verwerkt