QR-code voor mobiele apparaten

Gebruik deze QR-code op naambordjes in (heem)tuinen en laat bezoekers achtergrondinformatie opzoeken over deze soort.


Pelargoniumgordijnzwam sl, incl. Gewone, Kleine, Paarse, Smalsporige pelargoniumgordijnzwam - Cortinarius paleaceus sl, incl. diasemospermus, paleifer, violilamellatus

Deze link zit in de QR-code verwerkt