QR-code voor mobiele apparaten

Gebruik deze QR-code op naambordjes in (heem)tuinen en laat bezoekers achtergrondinformatie opzoeken over deze soort.


Gewone viltkop sl, incl. Geringde, Bedrieglijke, Bruinsnede-, Duin-, Bleekhoed-, Smalplaatviltkop - Inocybe dulcamara sl, incl. agardhii, arthrocystis, fuscomarginata, heimii, leucoblema, perbrevis

Deze link zit in de QR-code verwerkt