QR-code voor mobiele apparaten

Gebruik deze QR-code op naambordjes in (heem)tuinen en laat bezoekers achtergrondinformatie opzoeken over deze soort.


Mestkaalkopje sl, incl. Keutel-, Grootsporig mestkaalkopje - Deconica coprophila sl, incl. merdicola, subcoprophila

Deze link zit in de QR-code verwerkt