QR-code voor mobiele apparaten

Gebruik deze QR-code op naambordjes in (heem)tuinen en laat bezoekers achtergrondinformatie opzoeken over deze soort.


Kamrussula sl, incl. Bittere, Scherpe, Verkleurende, Onsmakelijke, Forse kamrussula - Russula pectinata sl, incl. amoenolens, insignis, pectinatoides, sororia

Deze link zit in de QR-code verwerkt