QR-code voor mobiele apparaten

Gebruik deze QR-code op naambordjes in (heem)tuinen en laat bezoekers achtergrondinformatie opzoeken over deze soort.


Wit poedersteelknotsje sl, incl. Kool-, Gedraaid, Ovaal, Dwergknotsje - Typhula setipes sl, incl. dubia, gyrans, ovata, pusilla

Deze link zit in de QR-code verwerkt