QR-code voor mobiele apparaten

Gebruik deze QR-code op naambordjes in (heem)tuinen en laat bezoekers achtergrondinformatie opzoeken over deze soort.


Grootsporig pluisbolletje - Herpotrichia macrotricha

Deze link zit in de QR-code verwerkt