QR-code voor mobiele apparaten

Gebruik deze QR-code op naambordjes in (heem)tuinen en laat bezoekers achtergrondinformatie opzoeken over deze soort.


Meeldauw (Erysiphe necator) - Erysiphe necator

Deze link zit in de QR-code verwerkt