QR-code voor mobiele apparaten

Gebruik deze QR-code op naambordjes in (heem)tuinen en laat bezoekers achtergrondinformatie opzoeken over deze soort.


Meeldauw (Podosphaera aucupariae) - Podosphaera aucupariae

Deze link zit in de QR-code verwerkt