QR-code voor mobiele apparaten

Gebruik deze QR-code op naambordjes in (heem)tuinen en laat bezoekers achtergrondinformatie opzoeken over deze soort.


Kleine lisdodde x Grote lisdodde - Typha x glauca

Deze link zit in de QR-code verwerkt