FLORON Nectarindex

wissel naar oeverindex

Help mee met het monitoren van bermen, graslanden en dijken. Op de kaart kun je zien waar al geteld wordt en hoe die plek scoort voor bloemen en insecten: groene markers geven een hoge Nectarindex aan (5). Rode markers een lage index.

Wil je op een nieuwe plek gaan tellen, lees dan eerst onze introductie en tel volgens de instructies. Daarna registreer je de telling op deze website.

Nectarindex gaat volgend seizoen verder
Er bloeit nu nog weinig. Eind april gaat de Nectarindex weer van start. Heb je afgelopen seizoen deelgenomen, dan houden we je via een nieuwsbrief op de hoogte. Je kunt eerdere bezoeken wel invoeren op de website.

Nieuw telgebied toevoegen
Zoom eerst op de kaart naar de juiste plek. Tik eventueel de naam van plaats of straat om de locatie op te zoeken.

Om een locatie toe te voegen of te reserveren moet je ingelogd zijn. Ga naar de inlogpagina. Heb je nog geen inloggegegevens voor de Verspreidingsatlas, meld je dan aan als nieuwe gebruiker.

Bezoek een telgebied opnieuw
Wil je een bezoek toevoegen aan een bestaand telgebied? Klik dan op het telgebied dat je opnieuw hebt bezocht en klik op `Nieuw bezoek toevoegen`.

Heb je vragen, stel dan ze aan een FLORON-medewerker (info@floron.nl).

Laatst bezocht in (alle jaren)

Bermen, taluds, graslanden

0
Gebieden geteld
0
Door mij geteld

Maaiadvies op de kaart
Je krijgt nu bij elke telling een gedetailleerde analyse en advies voor het maaibeheer. Hiermee kunt je zien hoe jouw telgebied scoort ten opzichte van andere plekken in Nederland en hoe vaak gemaaid moet worden. Ook kun je zien of de kwaliteit in de loop der jaren is veranderd.

Mijn telgebieden

Handleiding en Colofon

Downloads

Nectarindex is een initiatief van FLORON en De Vlinderstichting met steun van: