FLORON Nectarindex

wissel naar oeverindex

Help mee met het monitoren van bermen, graslanden en dijken. Op de kaart kun je zien waar al geteld wordt en hoe die plek scoort voor bloemen en insecten: groene markers geven een hoge Nectarindex aan (5). Rode markers een lage index.

Wil je op een nieuwe plek gaan tellen, lees dan eerst onze introductie en tel volgens de instructies. Daarna registreer je de telling op deze website.

Nieuw telgebied toevoegen
Zoom eerst op de kaart naar de juiste plek. Tik eventueel de naam van plaats of straat om de locatie op te zoeken.

Om een locatie toe te voegen of te reserveren moet je ingelogd zijn. Ga naar de inlogpagina. Heb je nog geen inloggegegevens voor de Verspreidingsatlas, meld je dan aan als nieuwe gebruiker.

Bezoek een telgebied opnieuw
Wil je een bezoek toevoegen aan een bestaand telgebied? Klik dan op het telgebied dat je opnieuw hebt bezocht en klik op `Nieuw bezoek toevoegen`.

Heb je vragen, stel dan ze aan een FLORON-medewerker (info@floron.nl).

Laatst bezocht in (alle jaren)

Bermen, taluds, graslanden

0
Gebieden geteld
0
Door mij geteld

Maaiadvies op de kaart
Je krijgt nu bij elke telling een gedetailleerde analyse en advies voor het maaibeheer. Hiermee kunt je zien hoe jouw telgebied scoort ten opzichte van andere plekken in Nederland en hoe vaak gemaaid moet worden. Ook kun je zien of de kwaliteit in de loop der jaren is veranderd.

Mijn telgebieden

Handleiding en Colofon

DownloadsData downloaden

De downloads hieronder zijn in het GeoJSON-formaat en CSV-formaat en te gebruiken als kaartlaag in o.a. QGIS. Hiermee kun je zelf kaarten maken voor bijvoorbeeld een rapport over bermen in je eigen omgeving.

Gebruiksvoorwaarden

Copyright is van toepassingen op data anders dan je eigen waarnemingen: © NDFF 2024. Je mag de gegevens vrij gebruiken mits je de bronvermelding gebruikt.Nectarindex is een initiatief van FLORON en De Vlinderstichting met steun van: