a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cucullia asteris (Denis & Schiffermüller, 1775)

Astermonnik
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeldzaam. Komt lokaal voor in het kustgebied; elders af en toe een waarneming. RL: bedreigd.

In het kort...
Zulte en guldenroede zijn de waardplanten van de astermonnik; in tuinen ook herfstasters.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting