a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)

Heivlinder
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (9) | feedback (0)

Familie:Nymphalidae
Status:bron: Rode Lijst Dagvlinders 2019Rode Lijst: gevoelig
Trend sinds 1950:bron: NEM (CBS en De Vlinderstichting)Matige afname (p<0.01) **

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Een vrij schaarse standvlinder die voorkomt op de hogere zandgronden in het binnenland en in de duinen.

In het kort...
De heivlinder heeft een voorkeur voor open en afwisselend heidelandschap; in uitgestrekte paarse heidevelden komt de soort niet voor.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting
 
foto43453