a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)

Zwartsprietdikkopje
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (2) | feedback (0)

Familie:Hesperiidae
Status:bron: Rode Lijst Dagvlinders 2019niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: NEM (CBS en De Vlinderstichting)Sterke afname (p<0.01) **

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Een algemene standvlinder die vrijwel overal voorkomt, alleen wat schaarser in delen van het rivierengebied, de Flevopolders, het Utrechts veenweidegebied en in Noord-Holland.

In het kort...
Het zwartsprietdikkopje breidt zich uit, maar de aantallen vlinders op de vliegplaatsen nemen af.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting