a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)

Dwergjuffer
algemeen | taxonomie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (2) | feedback (0)

Familie:Coenagrionidae
Status:bron: Rode Lijst Libellen 2011Rode Lijst: Verdwenen

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer zeldzaam in Nederland.
Herkenning
24-26 mm. Minuscule soort, de kleinste libel van Europa. Lichaam niet alleen kort, maar ook zeer dun. Vleugels naar verhouding kort. Achterlijf en borststukrug grotendeels metaalglimmend groen. Schouderstrepen meestal gereduceerd of afwezig. Bleke poten. Pterostigma’s eerst wit, later lichtgrijs. Achteroogsvlekken samengevloeid tot een gebogen streepje. Mannetje: achterlijfsegment 10 blauw. Segmenten 8 en 9 ook grotendeels blauw, maar aan de zijkant van deze segmenten loop het metaalgroen van de rest van het achterlijf in een wigvorm door (zijaanzicht). Ogen aanvankelijk grijsblauw, later diepblauw. Vrouwtje: jonge vrouwtjes zijn getekend zoals mannetjes, maar altijd herkenbaar door de aanwezigheid van een legapparaat. Bij oudere vrouwtjes worden de blauwe delen echter oranjebruin.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting
 
foto43196