a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)

Hoogveenglanslibel
algemeen | taxonomie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (6) | feedback (0)

Familie:Corduliidae
Status:bron: Rode Lijst Libellen 2011Rode Lijst: Bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer zeldzaam. In Nederland zijn zeven kleine populaties bekend, maar het is niet uitgesloten dat de soort gevonden kan worden in nog enkele andere hoogveenrestanten.
Herkenning
45-51 mm. Achterlijf zeer donker glimmend groen, meestal zwart lijkend. Borststuk metaalgroen met gouden glans. Ogen eerst dofbruin, later felgroen glimmend, sterk contrasterend met het donkere achterlijf. Voorhoofd met gele tekening. Mannetje: achterlijf slank, met sterke insnoering ter hoogte van segment 3. Breedste punt ter hoogte van segment 6. Smal geel ringetje op de grens van segmenten 2 en 3. Achterlijfsaanhangselen tangvormig gebogen, als bij een oorworm. Vrouwtje: minder duidelijk ingesnoerd. Grote, ronde gele vlek aan beide zijden van achterlijfssegment 3. Geen duidelijk zichtbare legschede.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting