a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Erythromma lindenii (Sélys, 1840)

Kanaaljuffer
algemeen | taxonomie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (3) | feedback (0)

Familie:Coenagrionidae

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam
Herkenning
30-36 mm. Achteroogsvlekken streepvormig. Lichte schouderstreep even breed of breder dan de zwarte streep eronder. Tweede zijnaadstreep (zijkant borststuk) geheel zwart. Pterostigma’s lichtbruin. Mannetje: ogen geheel diepblauw, zonder donkere kap aan bovenzijde zoals bij andere blauwe juffers. Achterlijf blauw met lange, spitse zwarte figuren op de segmenten 3 tot en met 6 (bovenaanzicht). Segment 2 met bekervormige zwarte figuur. Segmenten 7 en 8 geheel zwart, 9 en 10 (vrijwel) geheel blauw. Vrouwtje: geheel donkere achterlijfsrug, maar in zijaanzicht typisch driekleurig: borststuk en begin achterlijf gelig, groenig of bruinig, middendeel van achterlijf bleek blauw en punt van achterlijf bleek bruin. Ronde knobbeltjes op de voorhoeken van het borststuk.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting
 
foto44220