a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)

Soepschildpad
algemeen | taxonomie | trend en fenologie | literatuur (1) | feedback (0)

Familie:Cheloniidae
Groep:Schildpadden
Voorkomen in Nederland
Zeldzaamheid:bron: Basisrapport Rode Lijsten Amfibieën en Reptielen 2007zeer zeldzaam
Indigeniteit:dwaalgast
Bescherming:Habitatrichtlijn bijlage 4
Herkenning
Van de soepschildpad (Chelonia mydas) werd lang aangenomen dat hij niet als dwaalgast in de wateren van de westelijke Europese Continentale plaat voorkwam. Bijna alle vondsten dateren uit het begin van de twintigste eeuw. Toen draaiden de Britse schildpaddensoepinblikfabrieken op volle toeren. 
Determinatie
Determinatiehulp Zeeschildpadden