a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | taxonomie | ecologie & verspreiding | trend en fenologie | literatuur (62) | feedback (0)

Familie:Viperidae
Groep:Slangen
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Basisrapport Rode Lijsten Amfibieën en Reptielen 2007Rode Lijst (2009): Kwetsbaar
Zeldzaamheid:bron: Basisrapport Rode Lijsten Amfibieën en Reptielen 2007vrij zeldzaam
Herkenning
De adder (Vipera berus) is de enige gifslang in Nederland. Adders komen voor in heide- en hoogveengebieden en soms ook op open plekken in bossen. Het zijn relatief kleine, zwaar gebouwde slangen. Ze hebben een duidelijke driehoekige zigzagtekening, gekielde schubben en verticale pupillen. De mannetjes zijn in het algemeen grijs. Ze hebben een sterk contrasterende zwarte rugstreep. Vrouwtjes zijn vaak lichtbruin. En zij bezitten een donkerbruine rugstreep.
 
foto34429
foto34461
foto34462
foto40338