a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Ascidiella scabra (Müller, 1776)

Harige zakpijp
algemeen | beleid en bescherming | taxonomie | trend

Typering: Zakpijp (Marien)
Herkenning
De Harige zakpijp is wittig en halfdoorzichtig, meestal min of meer ovaal van vorm. De mantel is glad. De in- en uitstroomopeningen staan dicht bij elkaar. De uitstroomopening staat vaak net niet aan de bovenkant, maar iets opzij. De instroomopening is soms wat geribbeld. Soms zijn rondom kleine wratjes te zien. De soort 'ligt' vaak met de zijkant aan het substraat gehecht.
Te verwarren met:
De soort kan worden verward met de (veel algemenere) Ruwe zakpijp Ascidiella aspersa, die vaak op dezelfde plaatsen leeft. Deze zit ook met de zijkant aan het substraat gehecht zijn. Een verschil is dat A. scabra meestal een roodpatroon heeft op beide siphons. Geef in geval van twijfel waarnemingen het liefst door als 'Ascidiella spec.'.