a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Dynamena pumila (Linnaeus, 1758)

Figuurzaagje
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend

Typering: Leptothecata (poliepen met hydrotheca)
Herkenning
De poliep vormt kleine kolonies tot enkele cm hoog die bestaan uit kruipende stolonen en erecte (omhoogstaande) assen. De assen kunnen zowel onregelmatig vertakt als onvertakt zijn. Zowel de hoofdas als de eventueel aanwezige zijtakken zijn opgedeeld in internodiën (geledingen/segmenten). Elk internodium heeft één paar hydrothecae (omhulsel dat de poliepen omsluit). De hydrothecae zijn 0.38-0.45 mm in lengte, zijn tegenover elkaar op de as zijn ingeplant en liggen in hetzelfde vlak. De kolonies hebben hierdoor een vorm die doet denken aan een figuurzaagje. In de hydrothecae zitten poliepen (de hydranthen) met elk 18-20 tentakels. De gonotheca (omhulsel van de voortplantingsstructuren) is eivormig en bevestigd aan de internodiën.
Te verwarren met:
Deze soort is vanwege de karakteristieke groeivorm (een “figuurzaagje”) met weinig andere soorten in Nederland te verwarren. De soort komt vooral voor in het getijdengebied en valt met laag water – ondanks de geringe grootte – op dankzij de stugge assen: de figuurzaagjes staan daardoor recht overeind.
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos
Marco Faasse
 
foto43990