a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Desmarestia viridis (O.F.Müller) J.V.Lamouroux, 1813

Azijnwier
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie

Typering: Bruinwier (marien)
Herkenning
Tot 1 m lang. Bruingroen tot goudbruin van kleur. Onderste deel voelt stevig, de toppen voelen slap en zacht. Thallus (plantvorm) bestaat uit een vrij duidelijke hoofdas (0.5-1mm dik) met vele, tegenoverstaande zijtakken. Ook de zijtakken zijn herhaaldelijk vertakt. De toppen lopen zeer fijn uit en zijn monosifoon (uit één celrij bestaand). De vertakkingen kunnen kleine bosjes van haarachtige filamenten (2-3 mm lang) dragen. De hechtschijf is afgeplat of gelobd.
Te verwarren met:
Azijnwier kan niet makkelijk verward worden met andere, vrij algemene bruinwieren in Nederland. Langs de Europese westkust is een andere Desmarestia-soort algemeen aanwezig: Desmarestia ligulata. In Nederland is hiervan slechts éénmaal een exemplaar van aangetroffen (juni 2006, in de Buitenputten). Azijnwier heeft assen die rond zijn in doorsnede, terwijl D. ligulata afgeplatte assen heeft.
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos
 
foto38984
foto38987
foto38988
foto38985
foto38986