a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye, 1819

Toefjeswier
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie

Typering: Bruinwier (marien)
Herkenning
Tot 1-2 cm hoog. Goudbruin tot lichtbruin van kleur. Thallus (plantvorm) is draadvormig (elk filament is één rij cellen dik), onregelmatig vertakt, en vormt wollige toefjes. De filamenten kunnen uitlopen in pseudoharen (bestaand uit sterk verlengde, bleke cellen). Elke cel bevat één chromatofoor (onderdeel van de cel dat pigment bevat) met daarin veel pyrenoïden (onderdeel van chromatofoor). De chromatofoor vormt een vertakte of gespiraliseerde band langs de wand van de cel. Cellen zijn cilindrisch en weinig ingesnoerd ter hoogte van dwarsbanden. De sporangia (voortplantingsorganen) zijn vaak gesteeld en kunnen pluriloculair zijn (samengesteld uit hokjes) of uniloculair (uit één hokje bestaand; zonder celwanden). De pluriloculaire sporangia zijn langgerekt-kegelvormig tot cilindrisch. Ze komen solitair voor (niet in clusters) en lopen vaak uit in een pseudohaar. De uniloculaire sporangia zijn ovaal en komen zeldzaam voor.
Te verwarren met:
Te verwarren met andere bruine, draadvormige algen. Ectocarpus heeft echter maar één chromatofoor per cel (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Pylaiella-soorten, Feldmannia-soorten en Sorocarpus-soorten). Deze chromatofoor vormt een karakteristiek vertakte of gespiraliseerde band langs de wand van de cel. Bij andere geslachten die maar één chromatofoor per cel hebben (bijvoorbeeld Spongonema-soorten) is de chromatofoor eenvoudiger. Verder zijn bij Ectocarpus-soorten echte haren afwezig. De twee Ectocarpus-soorten die in Nederland voorkomen zijn voornamelijk te onderscheiden aan de hand van de voortplantingsorganen (de sporangia): bij E. siliculosus komen de sporangia solitair voor en bij E. fasciculatus in clusters. Verder heeft E. siliculosus vaak pseudoharen, E. fasciculatus niet.
Controle: Microscopische foto
Auteurs: Luna van der Loos
 
foto42393
foto42394