a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (1) | taxonomie

Typering: Groenwier (marien)
Herkenning
Tot 1 m lang en 2-70 cm breed. Helder tot donkergroen van kleur. Voelt vrij stijf/stevig aan. Thallus (plantvorm) is bladvormig, maar zeer variabel van vorm (van langwerpig tot rond). Uit de hechtschijf groeit een enkel blad, maar dit blad heeft meestal wel uitgegroeide lobben. De randen zijn vaak geplooid, maar er zijn geen tanden aanwezig. Het blad is twee cellagen dik.
Te verwarren met:
Ulva-soorten zijn zeer variabel en daardoor moeilijk van elkaar te onderscheiden. Macroscopisch kan er meestal alleen onderscheid worden gemaakt tussen de “Zeesla”-groep (de bladvormige Ulva-soorten) en de “Darmwier”-groep (de buisvormige Ulva-soorten, die vroeger het geslacht Enteromorpha vormden). Voor verder onderscheid is een microscoop nodig, waarmee gekeken kan worden naar organisatie van de cellen, de chloroplasten en het aantal pyrenoïden (kleurloos onderdeel van het chloroplast) per cel.
Controle: Foto en microscopische foto
Auteurs: Luna van der Loos