a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Halichondria (Halichondria) bowerbanki Burton, 1930

Sliertige broodspons
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend

Typering: Spons (Marien)
Soortinformatie: lees verder
Herkenning
De soort vormt plakkaten met tamelijk lange, slappe, onregelmatige slierten met uitstroomopeningen in de oksels. Kolonies kunnen aanzienlijke afmetingen bereiken, tot enkele dm. Meestal bleekwit tot oranjegeel. Langs de gehele kust op hard substraat. Komt ook in brak water voor zoals het Veerse Meer.
Te verwarren met:
Jonge kolonies van de Sliertige broodspons hebben nog geen slierten en kunnen gemakkelijk worden verward met Broodspons Halichondria (Halichondria) panicea. De Sliertige broodspons heeft de gezamenlijke uitstroomopening niet op de top maar op de zijkant van de uitlopers. De Sliertige broodsons is reukloos, de Gewone broodspons ruikt naar carbid.
In water met weinig stroming kan de Sliertige broodspons met de Geweispons Haliclona oculata worden verward. De Sliertige broodspons heeft echter, evenals de Gewone broodspons, een veel bredere basis dan de Geweispons, waaruit slierten groeien inplaats van 'heuveltjes' zoals bij de Gewone broodspons.
Druipzakpijp Didemnum vexillum. De kleur en vorm lijkt soms maar de 'druipers' zijn veel breder aan de uiteinden.
Auteurs: Floris Bennema
 
foto40619
foto40145