a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Dreissena bugensis Andrusov, 1897

Quaggamossel
algemeen | beleid en bescherming | literatuur (2) | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Tweekleppige (Zoetwater)
Soortinformatie: lees verder
Herkenning
Schelp tot ca. 35 mm (vaak wat kleiner). Geelwit tot donkerbruin, al dan niet met kleurstrepen of banden, zelden zigzagstrepen zoals bij de Driehoeksmossel. Opperhuid bruinzwart. Vrij stevige, afgeronde, ietwat driehoekige schelp, met de top aan de voorzijde. Onderrand vaak naar binnen gebogen. Schelphelften verschillende in hoogte. Geen lepelvormig uitsteeksel onder het septum aan de binnenzijde. De dieren hebben een zeer korte instroomsifo.
Te verwarren met:
Driehoeksmossel Dreissena polymorpha: heeft een gekielde schelp (in dwarsdoorsnede) en de schelphelften zijn van gelijk in hoogte. Brakwatermossel Mytilopsis leucophaeata: dunners, binnenzijde lila, geen echte zigzagstrepen, dieren met een lange, slurfvormige instroomopening.