a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Lyonsia norwegica (Gmelin, 1791)

Noordelijke korrelschelp
algemeen | beleid en bescherming | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Tweekleppige (Marien)
Soortinformatie: lees verder
Herkenning
Schelp tot 40 mm. Wit. Binnenzijde parelmoerachtig. Lichtbruine opperhuid. Dunschalig. Sommige exemplaren vrijwel gelijkkleppig, meestal is de linkerklep boller. De smalle achterrand gaapt, de voorrand soms ook. Sculptuur van fijne concentrische en radiaire groeilijnen, vooral aan de onderrand. Slot zonder duidelijke tandenl ligament op een matwitte kalkachtige inwendige ligamentdrager. Vage maar diepe mantelbocht.