a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805)

Afgevlakte duinslak
algemeen | beleid en bescherming | literatuur (2) | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Huisjesslak (Land)
Herkenning
Huisje tot 18 x 11 mm. Meestal grijswit met beige tot bruine banden. Vooral iets boven de periferie loopt vaak een brede spiraalband, de overige spiraalbanden (circa 5) zijn wisselend in breedte, tot zeer smal. De mondrand is vaak roze-achtig, de richel in de binnenlip soms lichtbruin of nog lichter. Samengedrukt-kegelvormig tot bijna schijfvormig, met 4-5 matig bolle windingen. De mondopening is niet continu, ovaalrond, iets omgeslagen en iets verdikt. Iin de buitenlip zit een duidelijke verdikte lijst. De navel is wijd, rond-ovaal en beslaat circa 1/5 deel van de totale breedte. De sculptuur bestaat uit uiterst fijne, vlakke ribjes en zeer vlakke groeilijnen. VOORKOMEN Leeft vooral op open droge, zonbeschene plaatsen in grasvegetaties. Vooral bekend uit de duinen en braakliggende terreinen, wegbermen, puinhellingen en dergelijke. Klimt bij warmte vaak omhoog in stengels.
Te verwarren met:
Franse duinslak Cernuella aginnica; andere duinslakken.
 
foto38067
foto38066