a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | beleid en bescherming | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Tweekleppige (Zoetwater) groep
Herkenning
Erwtenmosseltjes zijn moeilijk te herkennen. Zeker in het veld is dat het geval. Ook experts hebben minstens een loep, maar meestal een binoculaire microscoop nodig. Kenmerken als de algemene vorm en vooral die van de slottanden zijn zelfs voor specialisten ingewikkeld en kunnen vaak ook individueel binnen de soort verschillen. Om toch waarnemingen uit dit soortencomplex (in ons land 18 soorten) vast te leggen, kunnen de niet tot op soort gedetermineerde vondsten worden doorgegeven onder deze 'groeperingsnaam'. Liever de waarnemingen op deze manier wél doorgeven, dan helemaal niet.