a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | beleid & bescherming | taxonomie | feedback (0)

Familie:Cyprinidae
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vissen 2016Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vissen 2016vrij zeldzaam
Indigeniteit:inheems
Gilde/leefwijze: partieel rheofiel
Herkenning
De alver is een slanke kaperachtige (Cyprinidae) met een zijdelings afgeplat lichaam. De schubben zijn opvallend zilver van kleur en laten gemakkelijk los. De kop is spits met een relatief kleine sterk bovenstandige bek. De soort kan 25 cm groot worden maar blijft meestal kleiner (circa 15 cm). Alvers vertonen gelijkenis met (jonge) roofblei, vetje en spiering. Roofblei heeft een grotere bek waarbij de onderkaak in een punt eindigt en in een kuiltje in de bovenkaak valt. Vetjes kunnen van (jonge) alvers onderscheiden worden doordat ze een onvolledige zijlijn hebben (de zijlijn van alver is volledig en bevat 46 tot 54 schubben). Spiering heeft een vetvin.
 
foto38200