a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | beleid & bescherming | taxonomie | literatuur (1) | feedback (0)

Familie:Clupeidae
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vissen 2016niet beschouwd
Indigeniteit:inheems
Gilde/leefwijze: anadroom
Bescherming:5
Herkenning
Elft (Alosa alosa) is een haringachtige (Clupeidae) met een langgerekt zijdelings afgeplat lichaam en een vrij grote kop met een diepe mondspleet die tot de achterrand van het oog reikt. Er bevindt zich doorgaans één stip op de flank achter de kop, soms meer. De soort vertoont veel gelijkenis met de fint en bij overlap in de paaigebieden van beide soorten kan hybridisatie optreden. Elft heeft 70-86 schubben op de zijlijn en doorgaans meerdere stippen op de flank. Elft kan tot 80 cm lang worden.
 
foto57279