a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | beleid & bescherming | taxonomie | literatuur (1) | feedback (0)

Familie:Clupeidae
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vissen 2016Rode Lijst: Verdwenen uit Nederland
Indigeniteit:inheems
Gilde/leefwijze: anadroom
Bescherming:5
Herkenning
Fint (Alosa fallax) is een haringachtige (Clupeidae) met een langgerekt zijdelings afgeplat lichaam en een vrij grote kop met een diepe mondspleet die tot de achterrand van het oog reikt. Er bevinden zich doorgaans één tot acht stippen op de flank, beginnend vanaf de kop. De soort vertoont veel gelijkenis met de elft en bij overlap in de paaigebieden van beide soorten kan hybridisatie optreden. Fint heeft grotere schubben (55-65 op de zijlijn) in vergelijking tot de elft (70-86 schubben op zijlijn). Hiernaast heeft elft doorgaans slechts één donkere vlek op de flank achter de kop. Fint wordt circa 55 cm lang, elft kan tot 80 cm lang worden.
 
foto38229